top of page
Morten i farver.png

Morten er uddannet folkeskolelærer, men har udover at bestride lærergerningen en fortid hos InnovationLab som Education lead og egen virksomhed inden for velfærdsteknologi.

Morten har udover sit virke i Edu-C-regi de seneste 5 år arbejdet med at opbygge BUFX makerspace og STEM-dagsordenen i Københavns Kommune både som konsulent og underviser, hvor det primære sigte har været at støtte forvaltning, skoler, lærere og elever i at didaktisere, konkretisere og udvikle undervisning med teknologi og innovation som omdrejningspunkt.

MØD MORTEN

bottom of page