top of page

INTROFORLØB PÅ
ERHVERVSUDDANNELSERNE

​EDU
CREA
TION

Hvert år faciliterer Copenhagen Skills i samarbejde med hovedstadsområdets erhvervsskoler 3 introdage for 17.000 elever fra 8. klasse i forbindelse med brobygning. Edu-C blev valgt som leverandør på det materiale, underviserne på erhvervsskolerne fra 2024 skal bruge, når 8. klasserne kommer på besøg til introdage.

 

Materialet skal give 8. klasseselever en autentisk oplevelse af praksisfaglige opgaver og undervisningsmetoder på erhvervsskoler. Målet er at styrke fagligheden og lade elever udforske forskellige erhvervsuddannelser gennem praktiske opgaver, der ikke kun opbygger færdigheder, men også skaber en dybere forståelse for undervisningsmetoderne på erhvervsskolerne - at gå direkte fra teori til praksis.

 

Materialet kombinerer video og blended learning med analoge og praktiske øvelser og hjælper alle undervisere uanset baggrund med at lykkes med brobygningsaktiviteter på uddannelser rækkende fra SOSU over elektriker, tømrer og personvognsmekaniker til beauty og business. Det samlede materiale indeholder grafik, analoge materialer og over 174 film fordelt på forberedelsesmaterialer og aktiviteter på 10 forskellige uddannelser.

"Edu-C har hjulpet os med at konceptudvikle og producere et omfattende undervisningsmateriale til vores nye introdage, hvor 8. klasser besøger erhvervsskoler hen over tre dage. Fra start til slut er vi blevet mødt af en kæmpe dedikation og høj faglighed fra Edu-C’s side, hvilket både har haft en meget positiv effekt på kvaliteten af materialet, men også gjort samarbejdet med de mange samarbejdspartnere frugtbart og smidigt.

Mads og Morten fra Edu-C er både anerkendende og nysgerrige på vores input og ønsker, men samtidig er de ikke bange for at udfordre os med deres erfaringsmæssige indsigter, hvilket næsten altid resulterede i bedre løsninger. Edu-C har stået for både konceptudvikling, filmproduktion samt udvikling af didaktikken og materialerne, hvilket dels har sikret en god rød tråd gennem materialet og minimeret antallet af led i udviklingsprocessen.

Det har været en kæmpe fornøjelse at samarbejde med Edu-C, og vi kan på det varmeste anbefale dem."

 

Anthony Ansel Henry og Sofie Hedegaard, Projektledere Copenhagen Skills

Design uden navn (6).png
bottom of page