top of page

UDVIKLING AF UNDERVISNINGSMATERIALE

Edu-C udvikler indhold og undervisningsmaterialer for forskellige virksomheder og interessenter med fokus på teknologi, STEM og det 21. århundredes kompetencer. Vi hjælper jer med at udvikle og producere de undervisningsmidler, der kan stilladsere undervisere og elever i praksis og gøre undervisning med og i innovation, teknologi og teknologiforståelse lettere og helt nærværende for alle.

bottom of page